top of page

Age Cymru

‘Eiriolaeth a Chyngor’ a ‘Pobl Hŷn’

gnGE_59g_400x400.png

Ni yw’ch elusen leol sy’n hyrwyddo lles, gan helpu pobl i heneiddio’n dda a byw’n annibynnol. Rydym yn darparu gwasanaethau seiliedig ar ganlyniadau gyda sicrwydd ansawdd i bobl hŷn a’u gofalwyr sy’n byw yn Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot.

Gall ein tîm annibynnol sydd â chofrestriad Safon Ansawdd Cyngor (AQS) roi gwybodaeth a chyngor am ddim i chi ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â phobl hŷn a’u gofalwyr.

Gall Age Cymru Gorllewin Morgannwg gynnig cymorth gyda’n Gwasanaeth Cymorth Cartref pwrpasol sy’n deall dementia hefyd. Gallwn ddarparu cymorth i lanhau’r tŷ, help gyda thasgau gweinyddol, paratoi a choginio prydau bwyd, gwasanaethau eistedd i helpu i roi amser rhydd i ofalwyr di-dâl, golchi dillad, smwddio, a mwy.”

bottom of page