top of page

BAVO

Eiriolaeth a chyngor

bavo.png

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth a chymorth AM DDIM i’r holl grwpiau cymunedol a gwirfoddol, mentrau nid-er-elw a chymdeithasol yn ein hardal sy’n aelodau. Ein gobaith yw darparu cefnogaeth, arweiniad, cymorth ymarferol a gwybodaeth i grwpiau sector gwirfoddol lleol i ddatblygu sgiliau, gwasanaethau a gweithgareddau, gan sicrhau eu bod yn cael eu cynrychioli ledled ystod eang o faterion yn lleol, rhanbarthol ac yn genedlaethol.

bottom of page