top of page

Cydlynydd Cymunedol Lleol

Cyngor Bwrdeistref Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

bcbc.png

Cydlynydd cymunedol lleol yn cynorthwyo unigolion yng Nghwm Llynfi i gael mynediad at gymorth yn eu cymuned a chefnogaeth i nodi eu cryfderau a hyrwyddo iechyd a lles. Cefnogi grwpiau cymunedol i ddatblygu a diwallu anghenion cymunedol.

bottom of page