top of page

Ymddiriedolaeth Charlie Waller

Pobl ifanc

charlie waller.jpg

Elusen sy’n codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yw Ymddiriedolaeth Charlie Waller ac mae’n darparu hyfforddiant ac adnoddau iechyd meddwl am ddim i ysgolion, colegau, prifysgolion a rhieni/gofalwyr. Cafodd ei sefydlu gan y teulu Waller yn dilyn hunanladdiad eu mab, Charlie, ym 1997. Mae rhagor o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth yn https://charliewaller.org/ .

bottom of page