top of page

Llais a Dewis Pen-Y-Bont Ar Ogwr

welsh.png

Llinell Gymorth i bobl dros 18 oed sy’n derbyn cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol. Gallwn eich helpu i:

  • Gael y wybodaeth a’r cyngor sydd eu hangen arnoch chi

  • Gwneud synnwyr o’ch sefyllfa, 10am tan 3pm

  • Deall gwybodaeth a gwneud penderfyniadau

  • Cael eich clywed o ddydd Llun i ddydd Gwener

bottom of page