top of page
Screenshot 2022-10-31 at 14.49.04.png

Splice

Mae Splice yn elusen gofrestredig yn Rhodfa’r Gogledd yn y Pîl/Mynydd Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr. 

Mae Splice yn cynnig gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y teulu ac yn ceisio cefnogi rhieni/gofalwyr i chwarae a dysgu gyda’u plant sy’n helpu i fagu hyder a hunan-barch.

 

Mae’n cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol i deuluoedd sy’n gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

bottom of page