top of page

Monsters Mind

gan Julie Derrick

Mind monsters.png

Dwi’n fam (nid therapydd) a deimlodd reidrwydd i ysgrifennu llyfrau The Mind Monsters a gweithdai OCD, yn sgil profiad uniongyrchol o effeithiau anhwylder obsesiynol cymhellol (OCD) a gorbryder ar blant a theuluoedd.

 

Dwi'n byw yng Nghymru, a rhwng bod yn wraig a mam brysur, dwi hefyd yn rhedeg dau fusnes ar-lein; Copy What I Use a Copy What I Do. 

 

Mae hyn wedi caniatáu'r amser a'r rhyddid i mi greu llyfrau a gweithdai cymorth The Mind Monsters OCD er mwyn helpu rhieni eraill sy'n ei chael hi'n anodd llywio plant drwy OCD. 

 
Dwi’n mawr obeithio y bydd fy ngwaith a'm negeseuon am frwydr plant a phobl ifanc gydag OCD a gorbryder yn eich helpu ar eich taith.  

bottom of page