top of page

The Craft Junction

Craft Junction logo.jpeg

Stiwdio Gelf/Gweithdy ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn cefnogi cymunedau, elusennau, anabledd ac iechyd meddwl.

Dan arweiniad Kate Wood, rydyn ni'n cynnig dosbarthiadau celf ar ôl ysgol i blant, cyrsiau celf yn ystod y dydd i oedolion, partïon pen-blwydd, pecynnau celf a chrefft, gweithdai ar gyfer elusennau, plant ac oedolion a hefyd partïon byw yn y gwyllt ym Mharc Bryngarw!

bottom of page