top of page

Canolfan i ofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend carers centre logo.png

Mae’r Ganolfan i Ofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi pobl sy'n gofalu am aelodau o'r teulu, partneriaid, ffrindiau neu gymdogion. 

 

Rydym yn helpu gyda rhoi gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth, a digwyddiadau cymdeithasol i'ch helpu yn eich rôl ofalu. 

 

Mae’r Ganolfan i Ofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn arbenigo mewn darparu gwybodaeth, cymorth a chyfleoedd am egwyl fer i bob gofalwr ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 

 

Mae’r Ganolfan yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Fe'i llywodraethir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n gyfrifol am lywodraethu, am strategaeth, am bolisi ac am reolaeth ariannoly Ganolfan.

bottom of page