top of page

CYMORTH BRYS / ARGYFWNG

 

Os ydych chi angen cymorth brys neu help gyda’ch lles meddyliol, yna ffoniwch y gwasanaethau brys ar 999. Gallwch hefyd gael mynediad at Bwynt Mynediad Cyffredin Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy’r manylion cyswllt canlynol:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

E-bost: contactassessmentreviewteam@bridgend.gov.uk

Ffôn: 01656 642279

Testun: 18001 01656 642279

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Lles, y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Oriau agor: 8:30am tan 17:00pm, ddydd Llun i ddydd Iau, 8:30am tan 16:30 ar ddydd Gwener

bottom of page