top of page

Huw Irranca-Davies AS

dros Aberogwr

huw davies.png

Fel eich cynrychiolwyr etholedig, nid ydym yn gallu darparu gwasanaethau - ond os ydych chi’n cael trafferth cael mynediad at wasanaethau neu nad ydych chi’n teimlo bod yna wasanaeth sy’n addas ar gyfer eich anghenion - mae croeso i chi gysylltu â mi. Os ydych chi’n ddarparwr gwasanaeth ac am gymryd rhan ar y wefan, yna cysylltwch â mi.

bottom of page