top of page
baobab bach.png

Pantris Cymunedol Baobab Bach

‘Mae Pantris Cymunedol Baobab Bach yn gweithredu ledled Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig bwyd fforddiadwy i bawb. Does dim profion modd. Rydym yn defnyddio bwyd dros ben i helpu i leihau gwastraff bwyd. Mae aelodaeth yn costio £1 am oes, ac mae bag mawr o fwyd yn costio £5. Rydym hefyd yn darparu ryseitiau a chyngor maeth a gwasanaeth cyfeirio a chymorth llesiant gyda sgwrs a phaned gyfeillgar.’

bottom of page