top of page

SHARE

Self-Harm Awareness Recovery & Education

share.jpg

Mae SHARE yn darparu lle i hunanfynegiant rhydd, trafodaeth agored a phlaen am hunan-niweidio, ac amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i archwilio strategaethau a thechnegau ymdopi amgen i leihau dibyniaeth ar hunan-niweidio.

bottom of page