top of page

SORTED

Share Our Recovery Through Eating Disorders

sorted.jpg

SORTED yw ein cymorth gan gymheiriaid i bobl â phob math o anhwylderau bwyta, gan gynnwys eu gofalwyr, eu teuluoedd a’u ffrindiau. Pob ail a phedwerydd dydd Llun o’r mis rhwng 5:30pm a 7:00pm. Nid oes angen i chi gael eich cyfeirio. Mae SORTED yn cynnig cyfle i gyfarfod pobl a allai fod mewn sefyllfa debyg mewn gofod diogel a chyfrinachol. Mae ein mynychwyr yn cefnogi ei gilydd drwy rannu profiadau, meddyliau, llwyddiannau a phroblemau neu drwy wneud dim mwy na gwrando.

bottom of page