top of page

Prosiect Iwcalili Cymru

Pobl Hŷn/ pobl ifanc

ukelele.jpg

Ceisio brwydro unigedd gan ddefnyddio’r iwcalili drwy weithdai, gwersi ar-lein, cyfeirio at grwpiau lleol, cynorthwyo ysgolion gydag adnoddau, trefnu setiau iwcalili i’w benthyg ar gyfer llyfrgelloedd.

bottom of page