top of page

Yoga With Louise

yoga with louise.png

Louise ydw i yn “Yoga with Louise” ac rwy’n cynnig Ioga Rishiculture Traddodiadol. Dull cyfannol a chyflawn yw hwn o ddarparu Ioga i BAWB. Rwy’n cynnig dosbarthiadau grŵp ar gyfer pob gallu, dosbarthiadau ar gyfer y rhai gyda phroblemau symudedd, Ioga i helpu gydag atal a lleihau gorbryder (gellir darparu hyn i grŵp penodol o bobl), technegau anadlu a sgiliau sy’n ein helpu i reoli’r meddwl a’n hymatebion, cyrsiau corfforaethol a chyrsiau i ysgolion. Gallaf deilwra’r sesiwn i’r hyn sydd ei angen arnoch chi. Mae gen i hanes o gefnogi’r rhai sy’n gweithio gyda’u hiechyd meddwl ac rwyf hefyd wedi cwblhau’r cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru ac rwy’n parhau i ddatblygu fy ymarfer Ioga i gefnogi’r rhai sy’n ymdopi â thrawma.

bottom of page