top of page

GRŴP IEUENCTID LGBT+ YPOP

LGBTQA+

bcbc.png

Cynhelir YPOP LGBT+ YOUTH GROUP ar Zoom bob nos Lun rhwng 5 a 6pm.

 

Mae YPOP yn agored i bob person ifanc 12 - 17 oed sy’n LGBT+ neu rai sy’n gefnogol ac mae’n ffordd wych o gymdeithasu gyda phobl ifanc eraill ledled Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r cyfarfodydd yn ffordd fwy anffurfiol na’r Cyngor Ieuenctid ac mae’n fwy o Grŵp Cymdeithasol i bobl ifanc fod yn nhw eu hunain a chymdeithasu. Rydyn ni’n cynnal nosweithiau cwis, Sesiynau Galw Heibio Sgwrsio ac Ymlacio, Nosweithiau Gwisgo Lan a Chwarae ac rydym yn cael siaradwyr gwadd gwych o bryd i’w gilydd i gynnig hyfforddiant a gweithdai fel Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Traws y Dirprwy Faer Ieuenctid a enillodd Gwobr G’s.

Mae YPOP yn Ofod Diogel ar-lein i bobl ifanc sydd am wneud ffrindiau newydd, cymryd rhan mewn gweithdai a thrafodaethau a derbyn cymorth gan ein Tîm Cyfranogi os oes angen.

Rydym am symud y grŵp i’r Hwb Ieuenctid newydd yn Neuadd Bytholwyrdd ger y Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddiwedd y mis ar gyfer sesiynau wyneb yn wyneb.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach i un o’r Grwpiau Ieuenctid uchod neu hyfforddiant cysylltwch â ni drwy gyfeiriad e-bost y cyngor ieuenctid –  youthcouncil@bridgend.gov.uk neu’n uniongyrchol gyda’r Gweithwyr Tîm Cyfranogi.  

Lois Sutton – Lois.Sutton@bridgend.gov.uk

Teresa Cox – Teresa.Cox@bridgend.gov.uk

bottom of page